Deze site maakt gebruik van cookies om het gemak van onze klanten te verbeteren.
Wat betreft de omgang met persoonsgegevens,privacybeleidControleer dit alstublieft.

Naar de tekst

財 団 概要

sitebeleid

Deze website wordt beheerd door Itabashi Culture and International Exchange Foundation en haar gelieerde ondernemingen.Hieronder wordt uitgelegd wat we willen dat u begrijpt wanneer u deze site gebruikt.

Over auteursrechten en handelsmerken

Documenten, foto's, illustraties, video's, muziek, software, etc. (hierna "inhoud" genoemd) op deze site zijn eigendom van Itabashi Culture and International Exchange Foundation en haar gelieerde bedrijven (hierna gezamenlijk "de Stichting" genoemd) . ) en auteursrechten van derden.Alle gebruikers van deze site mogen de inhoud reproduceren door deze te downloaden of op een andere manier met als doel deze persoonlijk, thuis of binnen een hiermee vergelijkbaar beperkt bereik te gebruiken.Bovendien, als de copyright-vermelding van de Stichting of een derde partij aan de inhoud is toegevoegd, is het noodzakelijk om deze te reproduceren met de copyright-vermelding als bijlage.Zelfs in het geval van reproductie voor andere doeleinden dan de bovenstaande, kan individuele inhoud worden gebruikt in overeenstemming met de individuele gebruiksvoorwaarden van de eigenaar van het auteursrecht, indien deze wordt aangegeven.We behouden ons het recht voor om gebruik te weigeren als het portretten of auteursrechtelijk beschermde werken van derden bevat, of als we het ongepast achten.

Met uitzondering van de bovengenoemde gevallen en gevallen bepaald door de Auteurswet, mag de inhoud niet worden gebruikt voor enig doel of op enige wijze, zoals aanpassing of openbare overdracht, zonder toestemming van de houder van het auteursrecht.

De rechten op de op deze site geplaatste handelsmerken, logo's en handelsnamen behoren toe aan de Stichting of hun respectievelijke rechthebbenden.Gebruik hiervan zonder toestemming van de stichting is verboden op grond van het merkenrecht en ander recht, tenzij toegestaan ​​op grond van het merkenrecht of ander recht. Neem voor toestemming vooraf contact op met de stichting. Neemt u gerust een kijkje.

De Stichting verleent geen auteursrechten, octrooirechten, merkrechten of andere rechten van de Stichting of derden met betrekking tot de inhoud van deze site, en geeft geen garanties met betrekking tot de inhoud van de inhoud van deze site.

Vrijwaring

  • Hoewel alles in het werk is gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct is, kan de Stichting niet verantwoordelijk worden gehouden voor acties die worden ondernomen door gebruikers die de informatie op deze website gebruiken.
  • De Stichting kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die de gebruiker lijdt door het gebruik van deze website door de gebruiker of enige schade die door de gebruiker aan een derde wordt toegebracht.

Over SSL

Deze site gebruikt de SSL-coderingstechnologie (Secure Socket Layer) niet alleen voor specifieke pagina's, zoals formulieren op de website, maar voor alle pagina's.
SSL (Secure Socket Layer) is een beveiligingsfunctie die informatie op internet versleutelt en communiceert om veilig door websites te bladeren en informatie te verzenden en ontvangen.

Over de links

U bent vrij om de link vrij in te stellen.Geef op dat moment aan dat de link naar de website van Itabashi Culture and International Exchange Foundation is (hierna "deze website" genoemd).
Maak een link naar de hoofdpagina van deze website (https://www.itabashi-ci.org/), aangezien de URL van elke pagina zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd of verwijderd.
Daarnaast wordt u verzocht de website niet in te stellen alsof deze deel uitmaakt van uw eigen site, zoals het weergeven van de website van de Stichting in een frame.Bovendien zijn directe links naar foto's, illustraties enz. op elke pagina verboden.

Over automatische vertaling

Deze site is vertaald met behulp van een automatische vertaalservice.Als gevolg van mechanische vertaling kunnen er fouten optreden, maar houd er rekening mee dat we geen enkele verantwoordelijkheid kunnen nemen.

*Dit beleid wordt aan alle medewerkers bekend gemaakt en op de website geplaatst, zodat het door een ieder te allen tijde kan worden opgevraagd.